Az öröm - latinul gaudium - olyan mentális állapotokat jelöl, amelyeket pozitívként, kellemesként tapasztalunk. És ahogy a legújabb kutatások is alátámasztják, hatékony tanulás tulajdonképpen csak ezen az idegrendszeri állapoton keresztül valósulhat meg.


Küldetésünk:

örömteli mindennapokkal örömre képes sikeres felnőttekké váljanak a gaudiumos diákok úgy, hogy közben sokrétű és rendszerezett tudásuk legyen a világ dolgairól, amit a NAT-tal összehangoltan, de modern pedagógiai módszerek használatával szerezhetnek meg.

Továbbá küldetésünk, hogy a gaudiumosok minél hamarabb jól beszéljék az angol nyelvet, így a world wide tudásanyag is a lehető leghamarabb elérhető legyen számukra.

Ha szeptembertől lesz 5. osztályos a gyermeked és szeretnéd, hogy:

-  kis csoportban, rendszerezett és hosszú távon is előhívható tudásra tegyen szert

- heti négyszer 1,5 órában (8 tanóra!) intenzíven és beszédcentrikusan tanulja az angolt

- modern és sokféle pedagógiai módszer segítségével tanulhasson a számára leghatékonyabb tanulási stratégiát megtalálva (egy minden napra külön gondosan kidolgozott pedagógiai tervre támaszkodva)

- tapasztalt, elhivatott, az évek során kipróbált módszerekből a leginkább működő technikákat alkalmazó pedagóguscsapat segítse a tehetsége kibontakoztatásában és az önismeret fejlesztésében

- a művészetek (ének, rajz, tánc, dráma) az alkotás öröméről szóljanak és ebből következően egész életében öröm- és önismereti forrássá váljanak

- minél több időt töltsön a szabadban, sokat kiránduljon és amikor csak lehet, a tananyagot élmény alapon sajátítsa el

- a kis létszám és az alkalmazott pedagógiai módszereink hatékonysága miatt felszabaduljanak  a délutánjai, és a házi feladat helyett a sportról, a játékról, a családról és további élményekről szóljanak,

akkor a Gaudiumban van a helyetek!