Miért jött létre a Gaudium?


"Ha egyszer gyermekem/ gyermekeim lesznek, akkor a felsős éveiket más rendszerben képzelem el, mint ahogy engem tanítottak" - ezt az érettségim után határoztam el.

Ugyanis hiába voltam én jó tanuló, hiába értettem az egyes tantárgyakból külön-külön az anyagot, az egész nem állt össze egy rendszerré. És ha egy lapra felírnám 5 költő, 5 zeneszerző, 5 festő, 5 történelmi személy nevét, esetleg melléírnék 5 történelmi eseményt, 5 építészeti stílust vagy akár 5 természettudományos felfedezést is, akkor azt hiszem rajtam kívül még nagyon sokan bajban lennének, hogy ki kivel /mivel élt egy időben.

A Gaudium célja, hogy az ismereteket rendszerben elhelyezve tanulják a hozzánk járó gyerekek. "A Földnek ezen a pontján ebben az időben az emberek így néztek ki, ilyen ruhákban jártak, az uralkodók ilyen épületeket építettek, az átlag emberek ilyenekben laktak, ilyen zenét hallgattak, ilyen használati tárgyaik voltak, ilyen állatok és növények és természeti képződmények vették körül őket, ezt tudták már a világról, azaz itt tartott a matematika, a fizika és a többi természettudományos tárgy, és azért támadták meg amazokat, mert... és azért szövetkeztek velük, mert azt remélték, hogy..." Merthogy a rendszerben megtanultak sokkal tartósabb tudást adnak és ha van egy alap, akkor a diákok később bármilyen új ismeretet el tudnak helyezni a bázisban.

A rendszerben átadott tudás mellett fontosnak tartjuk a művészeteket. Az énekre, rajzra, technikára nem mint tantárgyakra, hanem mint örömforrásra tekintünk és a dráma/színház mellett a táncot is bevisszük a gaudiumosok életébe.

Fontosnak tartjuk a nyelvoktatást és annak minőségét, milyenségét is. Természetesen nyelvi tanárunk sem a katedráról tanítja majd a padban ülő gyerekeket. Célunk, hogy az angolt örömmel, magabiztossággal használják a gyerekek.

A digitális kompetenciát és a médiaértést is fontosnak tartjuk, így például a programozás alapjaival is megismerkedhetnek a csoporttagok és szakmai programok keretén belül ismerkedhetnek meg a média tudatos és biztonságos használatával.

Célunk, hogy sokat kiránduljanak és minél többet lássanak az országból és a világból és minél több ismerethez jussanak saját tapasztalásuk által.


Fontos, hogy a mai és a jövőbeni, nem pedig a múltbéli munkahelyek elvárásait tartsuk szem előtt. Emiatt (is) fontos a szociális érzékenység, a csapatban végzett munka, a vállalkozási készségek tanulása és a design-szemléletű, képzelőerőre alapozó gondolkodás fejlesztése.

Szeretnénk, ha a gaudiumosok minél több olyan emberrel találkoznának, akik nemcsak magas szinten ismerői egy-egy területnek, de mindenki számára érthetően tudnak mesélni arról amit csinálnak, ráadásul csillogó szemmel teszik mindezt. Így a gyerekek láthatják, hogy a munka örömöt is adhat és nem csak azt tudják majd, hogy milyen intézményekben tanulhatnak tovább, hanem azt is, hogy például mit csinálhatnak azzal a végzettséggel és hogy az milyen életvitelt jelenthet. Mert nemcsak szakmát, hanem azzal együtt életmódot is választunk. Persze az is lehet, hogy néhány év múlva teljesen más szakmák lesznek, ezért is tartjuk fontosnak, hogy a gaudiumosok kreatív, gondolkodó, nyitott és együttműködő felnőttekké váljanak.

A Gaudium maga is egyfajta életmódot jelent. Nemcsak a diákoknak, hanem a szülőknek is. A Gaudiumos gyerekekkel nem kell otthon tanulni, mert azért járnak hozzánk, hogy ott mindent megtanulhassanak és bármit megkérdezhessenek. Így a délután második fele és az este a sporté, a további élményeké és a családoké!

Ami fontos számunkra


 • A diákokkal való szorosabb kapcsolat kialakítása.
  Bizalom nélkül nincs munka. A személyiség ismerete nélkül pedig nincs hatékony munka!
 • A gondolkodás és a tanulás tanítása.
 • Együttműködés és önkifejezés fejlesztése.
 • Önismeret fejlesztése.
  Ebbe beletartozik a mindennapi élet megszervezésének tanulása is, önmagára való reflektálással, őszinteséggel párosulva.
 • Többrétegű / multilaterális műveltség szerzése.
  Ennek során megtanítjuk a diákokat értékítéleteket megfogalmazni és fogadni, de magába foglalja a multimodalitást is, azaz a környezet jelenségeinek mindenféle érzékszervvel történő feldolgozását.
 • Részvétel a közéletben és fenntartható jövő építése.


Pedagógiai módszereink:

 1. projektmódszer
  Az iskola nem szigetelődhet el a világ többi részétől, ennek érdekében a diákok fókuszába kerülő témákkal igyekszünk dolgozni a megszabott tananyagon túl.
 2. jelenségalapú pedagógia
  A tanulást úgy szervezzük, hogy a projekt által meghatározott jelenségeket minden oldalról megvizsgáljuk, majd kontextusba helyezzük.
  A hangsúly a tanuláson, és nem a tanításon van.
  Tanulásra mindenütt és bármikor mód van, így a tanulás állandó és mindenütt jelenlévő.
 3. tanulófókuszú tanulás
  Figyelembe vesszük az egyéni igényeket és különbségeket.
  Többféle helyszínnel bíró teret alakítunk ki a csoportnak, hogy a fizikai és a virtuális világban is tapasztalatokat szerezhessenek.
  Az egyéni bioritmushoz a lehetőségünkre álló időben igyekszünk alkalmazkodni. Igyekszünk olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyekben a tanulók ráébrednek saját hiányaikra, és késztetést éreznek ezek pótlására.
 4. kiemelt művészetfejlesztés
  Mi nem csak az iskolákban megszokott vizuális művészeti világ megismerésével szeretnénk foglalkozni, hanem a tanulók saját vizuális kultúrájával is. Ismerkedünk ifjúsági szubkultúrákkal, és irányt igyekszünk mutatni a gazdag képi választékból, amiben felnőnek, figyelembe véve, hogy korukból adódóan értékítéletük még formálódás alatt áll.
  Fontos számunkra a környezeti világ vizuális kultúrája is, így sokat és körültekintően foglalkozunk az épített és természeti környezettel, a használati tárgyakkal, a média világával és a virtuális valósággal is.
  A dráma és a színház-pedagógia elemeit használjuk, mert nemcsak a kreativitást és a kíváncsiságot fejleszti, hanem nagyszerűen alkalmas a kritikai gondolkodásmód elsajátítására, tervek és ötletek bemutatására, illetve felkelti a kedvet a kutatásra, kérdésfeltevésre.
  Hangsúlyozzuk a test és az elme közti kapcsolatot, fontos számunkra a testtudat, a tudatos mozgásos kommunikáció megismertetése a diákokkal.
  A művészet alkotófolyamat is, amely során ki-ki saját irányultságának megfelelően, saját eszköztárának segítségével megtalálhatja a helyét a világban, illetve elképzelhet (játékosan akár létre is hozhat) egy olyan helyet, olyan társadalmat, amelyben jó élni, ahol a gyakorlatban érzékeljük, merre tartunk, milyen következményekre számíthatunk, és azt is tudjuk, mivé szeretnénk válni.
 5. megtervezett környezetben folyó felfedezéses tanulás (a Freinet-pedagógia bizonyos elemeinek felhasználásával)
  Iskola falainak képletes lebontása, hiszen tanulni bárhol és bármikor lehet. Ezáltal a diákok a tananyaggal kapcsolatban saját (és egyben közös) élményeket szereznek, és csak ezután dolgozzák fel az osztályban. Így a tankönyvek nagyjából feleslegessé válnak, csak a témakidolgozásnál használjuk őket. A diákok saját dokumentumgyűjteményeiket használják.
  A tanulás életközeli, nem csak iskolánkívüliségéből, hanem aktualitásából adódóan is.
  Időt szánunk az öntevékeny munkára. Ez a személyiséghez kapcsolódóan bármi lehet, aminek megvalósítására képesek vagyunk. Fontos a kísérletezgetés. A hibák és ballépések megengedettek és szinte kötelezőek is, hiszen közben olyan új lehetőségek nyílnak meg a diákok előtt, amiknek a létezéséről talán nem is tudtak.
  Fontos a szabadság. A lehetőségek szerint mindenki szabadon választhatja meg önkifejezési formáit, munkatevékenységeit, vizsgálati módszereit, sőt, akár kísérleteit is.
  Ezzel együtt fontos a felelősségvállalás is - mindkét fél (diák és tanár) részéről is. Ennek dokumentálására munkaterveket készítünk.
  A közösen végzett munka, a kooperáció megtanulása elengedhetetlen, és itt is sok gyakorlati tapasztalatra és hibázásra van szükség ahhoz, hogy felnőttként hatékonyak lehessenek ezen a területen is. A másokkal közösen végzett munka tanulható.